หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
...................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
สักงาม
OTOP
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
สถานที่สำคัญ
ในเขตตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม
1
2
3
 
 

เครื่องจักสาน  

ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า  


  
 

ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย)  

  
 
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2557
 
 
 
 

การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข และกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและนันทนาการ

การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาอย่างครบวงจร

การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การส่งเสริมการพัฒนาหลักสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐาน
 
 
 
 

การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย

การส่งเสริม สนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงานและการส่งเสริมพลังงาน ทดแทนจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 

การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

เสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เป็นสากลรองรับ AEC เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ย

การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ เป็นเอกภาพ ครบวงจร และเป็นสากล

การพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ให้ทันสมัย เป็นสากล
 
 
 
 

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล อย่างมีประสิทธิภาพ

การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถิ่นเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ : 055-745-608-9 โทรสาร : 055-745-608-9
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม
จำนวนผู้เข้าชม 4,502,138 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2557 จัดทำโดย :NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10