หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางสาวทัศนีย์ คงไทย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
สักงาม
OTOP
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
สถานที่สำคัญ
ในเขตตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม
1
2
3
 
 

หัตถศิลป์ชุมชน  

พานพุ่ม  


  
 

น้ำตกเพชรจะขอ  

  
 
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2557
 
 
 
 

สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนสะพาน ทางเท้าและเกาะกลางถนน รวมทั้งระบบการระบายน้ำ

สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและการจราจร

การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เอื้อต่อการเกษตร

การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
 
 
 
 

การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศวัยและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ

การส่งเสริมทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนาที่มี
บทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและปรองดองสมานฉันท์

การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม และประเพณีของท้องถิ่น

การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน
 
 
 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักดำรงตนเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย

การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพื่อ บริหารจัดการการผลิตเกษตรปลอดภัย
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-745-608-9
      085-272-3123
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ : 055-745-608-9 โทรสาร : 055-745-608-9
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม
จำนวนผู้เข้าชม 2,891,240 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2557 จัดทำโดย :NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10