หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางสาวทัศนีย์ คงไทย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
สักงาม
OTOP
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
สถานที่สำคัญ
ในเขตตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม
1
2
3
 
 

หัตถศิลป์ชุมชน  
  
 
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2557
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 24 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
มาตราฐานการให้บริการ [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) [ 18 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 122  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงาน อบต.สักงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 3 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 162  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) [ 20 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 126  
 
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) [ 20 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 186  
 
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) [ 19 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 186  
 
  (1)