หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

นางสาวทัศนีย์ คงไทย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
สักงาม
OTOP
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
สถานที่สำคัญ
ในเขตตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม
1
2
3
 
ข่าวสารใน อบต.
 


 
รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
 

รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนสักงาม เปิดรับสมัคร อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา

โดยมีหน้าที่  ให้บริการแก่ผู้สูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิง  ด้านอนามัยพื้นฐาน  การฟื้นฟูสมรรถภาพ  และกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  ตลอดจนแนะนำการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล  คุณสมบัติและรายละเอียด  

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
    1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
    2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
    3. ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอนแทนประจำ

หลักฐานที่ใช้รับสมัคร
    1. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    2. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
    3. รูปถ่าย 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

ระยะเวลาการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
    ผู้ที่สนใจสมัครติดต่อ  ณ  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม  อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 13.30 น. (เฉพาะวันทำการ)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
     การสัมภาษณ์  100 คะแนน
 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ส.ค. 2563 เวลา 17.20 น. โดย พีระประภา@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 

สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-745-608-9
      085-272-3123
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ : 055-745-608-9 โทรสาร : 055-745-608-9
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม
จำนวนผู้เข้าชม 3,408,289 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2557 จัดทำโดย :NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10