หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ประจำเดือนกุมภาพันนธ์ 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

   วันที่ 6  กุมภาพันธ์  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม นำโดย นางสาวทัศนีย์ คงไทย นายกองค์การบริหาร-ส่วนตำบลสักงาม พร้อม นางสาวรวิสุดา  ทับทิมเทศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม (รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ป่วย จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านสักงาม หมู่ที่ ๒ บ้านเพชรนิยม หมู่ที่๓ บ้านท่ามะเขือ หมู่ที่ ๔ บ้านปางลับแล หมู่ที่ ๕ บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๖ บ้านมอมะนาว หมู่ที่ ๗ บ้านคลองแขยง หมู่ที่ ๘ บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองปรือ  หมู่ที่ ๑๐ บ้านมอมะค่า-พัฒนา  ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2562  เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มี.ค. 2562 เวลา 11.19 น. โดย คุณศุภกรณ์ แก้วสระแสน

ผู้เข้าชม 53 ท่าน

 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ : 055-745-608-9 โทรสาร : 055-745-608-9
จำนวนผู้เข้าชม 2,323,120 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2557
จัดทำโดย :NAXsolution.com