หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 4 บ้านปางลับแล จำนวนจุดดำเนินการรวม 2 จุด ต.สักงาม อ.คลองลาน จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง กพ.ถ 78-030 สายบ้านเนินสะอาด-บ้านสักงาม หมู่ 5 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ่ายเงินสะสมครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยสุชาดา หมู่ 1 บ้านสักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2566 ]จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ขนาด ๕๐ ที่นั่ง ตามโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมกรอบ ตามโครงการอบรมการป้องกันไฟป่าและดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการควบคุมไฟป่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านท่ามะเขือ จุดดำเนินการรวม 2 จุด ต.สักงาม อ.คลองลาน งบประมาณจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 9 บ้านหนองปรือ จำนวนจุดดำเนินการรวม 2 จุด ต.สักงาม อ.คลองลาน งบประมาณจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กิจกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.สักงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 61