หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่และสีเส้นสนามแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนทั่วไป (ต้านยาเสพติด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด อบต.สักงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 17 รายการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย (นางมี สวัสดิ์ปั้น หมู่ 7 บ้านคลองแขยง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 16 รายการ โครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดกำแพงเพชร (นางเฟยฟุ แซ่ว่าง หมู่ 9 บ้านหนองปรือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 15 รายการ โครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดกำแพงเพชร (นายวินัย ทรัพย์สอาด หมู่ 4 บ้านปางลับแล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 16 มี.ค. 2566 ]ซื้อเสื้อกีฬา และ ชุดกีฬาฟุตบอล ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนทั่วไป (ต้านยาเสพติด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]ซื้อฟุตบอล ถ้วยรางวัล และ เวชภัณฑ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนทั่วไป (ต้านยาเสพติด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ในระบบจัดการเว็บไซต์เครือข่าย อปท.จังหวัดกำแพงเพชร www.sakmgam.go.th พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ Economy Package โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 44