หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างรถยนต์รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ 7612 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ภายในศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำ อบต.สักงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์และคู่มือที่ใช้ในการเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และการควบคุมการแพร่ระบาดและการระงับการระบาดของโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม จำนวน 7 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 ? 30 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 709 คน ระยะเวลา 22 วัน จำนวน 15,598 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด. ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม จำนวน 5 ศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 1 30 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 164 คน ระยะเวลา 22 วัน จำนวน 3,608 กล่อง ราคากล่องละ 7.82 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28,214.56 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับและคู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต. ตามโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสักงามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14