หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางสาวทัศนีย์ คงไทย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สักงาม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
สักงาม
OTOP
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
สถานที่สำคัญ
ในเขตตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม
1
2
3
 
 
ตำบลสักงาม เป็นตำบล 1ใน 4 ตำบล ของอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านหนองน้ำขุ่น ห่างจากอำเภอคลองลาน ประมาณ 13 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดกำแพงเพชร ประมาณ 30 กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 195 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 144,332 ไร่
 
อาณาเขตที่ตั้ง ติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ   ติดต่อกับ   ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร
  ทิศใต้   ติดต่อกับ   ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน  
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ   ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ   ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน  
 
  ตำบลสักงาม ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ พ.ศ. 2535 โดยแยกจากตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2539
 
  อาชีพของประชาชนในเขตตำบลสักงาม แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ตามลำดับ ดังนี้
  อาชีพด้านการเกษตร โดยเฉลี่ยเป็นอาชีพที่ทำมากเป็นอันดับ 1
 
 
มีจำนวนประชากร ทั้งหมด 10,599 คน

ชาย 5,575 คน คิดเป็นร้อยละ 52.60

หญิง 5,024 คน คิดเป็นร้อยละ 47.40
จำนวน 3,461 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 55 คน / ตารางกิโลเมตร
 
ลักษณะทางภูมิอากาศแบ่งออกได้ 3 ฤดู (แบบมรสุม) คือ

ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม
  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 38 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน
  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์
  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 17 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 32 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงสุด
ประมาณ 42 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวต่ำสุดประมาณ 14 องศาเซลเซียส
ชุมชนที่  
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   สักงาม 1,354 938 2,292 691  
2   เพชรนิยม 574 545 1,119 312
  3   ท่ามะเขือ 434 407 841 296  
4   ปางลับแล 629 603 1,232 398
  5   หนองน้ำขุ่น 529 506 1,035 434  
6   มอมะนาว 313 337 650 200
  7   คลองแขยง 579 563 1,142 410  
8   ทรัพย์เจริญ 362 332 694 211
  9   หนองปรือ 533 526 1,059 358  
10   มอมะค่าพัฒนา 268 267 535 151
  รวม 5,575 5,024 10,599 3,461
 
 
     
ลักษณะพื้นที่ตำบลสักงามโดยทั่วไป พื้นที่มีความลาดชันประกอบด้วยภูเขาสลับกับพื้นที่ราบ โดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
 
พื้นที่ราบลุ่ม บริเวณที่ราบลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่นา ร้อยละ 15 ของพื้นที่
 
พื้นที่ดอนสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงลาดชันส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ไร่และสวน ร้อยละ 35 ของพื้นที่
 
สภาพพื้นที่ภูเขา เป็นเป็นสภาพพื้นที่สูงชันเป็นพื้นที่ป่า ร้อยละ 50 ของพื้นที่
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-745-608-9
      085-272-3123
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ : 055-745-608-9 โทรสาร : 055-745-608-9
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม
จำนวนผู้เข้าชม 5,080,764 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2557 จัดทำโดย :NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10